Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất ba đường phân giác của một góc - Toán 7 - Loigiaihay Tính chất đường phân giác của một góc | Học trực tuyến - Hoc24 Tính chất đường phân giác của một góc - Hỏi đáp | Học trực tuyến bài 31 trang 70 sgk toán 7 tập 2, tính chất tia phân giác của một góc lớp 8, bài 33 trang 70 sgk toán 7 tập 2, bài 35 trang 70 sgk toán 7 tập 2, cách chứng minh hai góc bằng nhau, bài 34 trang 71 sgk toán 7 tập 2, bài 32 trang 70 sgk toán 7 tập 2, bài 33 trang 87 sgk toán 7 tập 2

Hình vẽ bên cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề :

Cho hai đường thẳng xx’, yy’cắt nhau tại O

Cho góc xOy khác góc bẹt

. Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc