Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán 7 - Loigiaihay CHUYÊN ĐỀ : TỈ LỆ THỨC , DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Tech12h dãy tỉ số bằng nhau nâng cao, tính chất dãy tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau lý thuyết, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau violet, dãy tỉ số bằng nhau là gì, công thức dãy tỉ số bằng nhau, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau luyen tap, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau bài 58

Số tỉ lệ: khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2,3 5 tức là ta có

Tìm hai số x va y, biết

Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng?

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Tìm ba số x, y , z, biết rằng