Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chất ba đường trung trực của tam giác - Toán 7 - Loigiaihay Tính chất 3 đường trung trực của tam giác - Thư viện Bài giảng điện tử t tính chất 3 đường cao của tam giác, cách chứng minh đường trung trực của tam giác, tính chất ba đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường cao của tam giác, tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác, cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng, cách vẽ đường trung trực của tam giác, giáo án tính chất ba đường trung trực của tam giác

Ba gia định quyết định đào chung một cái giếng

Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC

Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng: