Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung phù hợp với mỗi câu

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung phù hợp với mỗi câu.

a) Trứng b) Thụ tinh c) Cơ thể mới
d) Tinh trùng e) Đực và cái  

Trả lời:

1 - e, 2 - d, 3 - a, 4 - b, 5 - c

-  Đa số loài vật chia thành hai giống : đực và cái (1). Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng (2). Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng (3).

-  Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh (4) Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới (5), mang những đặc tính của bố và mẹ.