Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em.

Trả lời:

- Học sinh lên bảo tàng tỉnh, thành phố để tìm hiểu về những đóng góp của địa phương mình trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

- Đọc tài liệu lịch sử địa phương để có thông tin hữu ích