Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đọc thầm bài ‘\'Bác Hồ rèn luyện thân thể".II. Dựa theo nội dung của bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể” chọn câu trả lời đúng.Câu 1. Câu chuyện này kế về việc gì?Câu 2. Bác Hồ rèn luyện thân thế bằng những cách nào?Câu 3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau?

Câu 1. Đọc thầm bài ‘'Bác Hồ rèn luyện thân thể".

II. Dựa theo nội dung của bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể” chọn câu trả lời đúng.

Câu 1. Câu chuyện này kế về việc gì?

a.Bác Hồ rèn luyện thân thể.

b. Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc.

c. Bác Hồ tập leo núi với bàn chân không.

Câu 2. Bác Hồ rèn luyện thân thế bằng những cách nào?

a.Dậy sớm luyện tập.

b.Chạy, leo núi tập thể dục.

c. Chạy, leo núi, tắm nước lạnh.

Câu 3. Những cặp từ nào dưới đây cùng nghĩa với nhau?

a. leo — chạy

b. chịu đựng - rèn luyện

c. luyên tập - rèn luyện

Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác ở bờ suối”, trả lời cho câu hỏi nào?

a. Làm gì?

b. Là gì?

c. Như thế nào?

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “Bác tắm nước lạnh, đế luyện chịu đựng với giá rét. trả lời cho câu hỏi nào.

a. Vì sao?

b. Đế làm gì?

c. Khi nào?