Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A. ĐỌC THẦM: Chiếc lá.B.DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý ĐÚNG TRONG CÁC CÂU TRẢ LỜI DƯỚI ĐÂY:Câu 1. Trong truyện có các nhân vật nào nói với nhau?Câu 2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?Câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?Câu 4. Trong câu chuyện trên, sự vật nào được nhân hóa.

A. ĐỌC THẦM: Chiếc lá

B. DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý ĐÚNG TRONG CÁC CÂU TRẢ LỜI DƯỚI ĐÂY:

Câu 1. Trong truyện có các nhân vật nào nói với nhau?

-    Chim sâu và chiếc lá

-    Chim sâu và bông hoa

Câu 2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

-    Vì lá đem lại sức sống cho cây.

Câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

-    Lá đóng vai trò rất quan trọng đối với cây.

-      Hãy biết quý trọng những người bình thường (nhưng có ích cho cuộc sống).

Câu 4. Trong câu chuyện trên, sự vật nào được nhân hóa.

-    Cả chim sâu, chiếc lá và bông hoa đều được nhân hóa.

Câu 5. Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu: Tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào sau đây: nhỏ nhắn, nhỏ xinh, nhỏ bé

-    Chỉ có thể dùng từ nhỏ bé để thay thế từ nhỏ nhoi.

Câu 6. Trong câu chuyện trên có các loại câu nào đã học?

Trong câu chuyện trên có các loại câu: câu kể, câu hỏi và câu khiến.

Câu 7. Trong câu chuyện trên có các kiểu câu kể nào?

Trong câu chuyện trên có cả ba kiểu câu kể:

Ai làm gì? (Bông hoa kia đã làm tôi thất vọng).

Ai thế nào? (Cuộc đời tôi rất bình thường).

Ai là gì? (Suốt đời, tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường)

Câu 8. Chủ ngữ trong câu: Cuộc đời tôì rất bình thường là:

Cuộc đời tôi.