Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.
2. Điền dấu chấm và dấu phẩy vào bài văn sau :
NGƯỜI NHÁT NHẤT
Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu nói với mẹ :
- Mẹ ạ ! bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.
Mẹ ngạc nhiên :
- Sao con lại nói thế ? Cậu bé trả lời:
- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt tay con.