Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng) a) Tiếng chỉ có vần và thanh.Câu 3. Tìm trong đoạn văn trên: 3 từ đơn,Câu 4. Tìm trong đoạn văn trên:3 danh từ

Câu 1. Đọc đoạn văn sau :
Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra : cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.
Theo NGUYỄN THẾ HỘI

Câu 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng)

a) Tiếng chỉ có vần và thanh.

b) Tiếng có đủ âm đầu, vần và thanh

Câu 3. Tìm trong đoạn văn trên:

- 3 từ đơn

- 3 từ láy

- 3 từ ghép

Câu 4. Tìm trong đoạn văn trên:

- 3 danh từ

- 3 động từ

Trả lời:

Câu 2:

Câu 3: 

Câu 4: 

- 3 danh từ: tầm, cánh, chú chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao, khóm, khoai nước, cảnh, đất nước, cánh, đồng, đàn, trâu, cỏ, dòng, sông, đoàn, thuyền, tầng, đàn, cò, trời.

- 3 động từ: rì rào, rung rinh, hiện ra, gặm, ngược xuôi, bay.