Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau.

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau:

Tên loài thú

Đặc điểm của loài thú

Mẫu: - hổ

-gấu

- khỉ

- thỏ

-  ngựa

-  cáo

-  săn mồi / dữ tợn.

-  hung dữ, dáng đi chậm chạp, ăn mật ong.

-  leo trèo giỏi, ăn trái cây, bắt chước rất tài.

-  nhút nhát, chạy nhanh thích àn cỏ và củ cải.

-  bờm đẹp, phi nhanh, thồ khỏe.

-  đuôi dài rất đẹp, nhanh nhẹn, tinh ranh.