Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Đọc bài thơ EM THƯƠNG.Trả lời các câu hỏi :

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Đọc bài thơ EM THƯƠNG

Trả lời các câu hỏi :

a)    Trong bài thơ, làn gió và sợi nắng được nhân hoá nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người. Tìm các từ đó.

-  Các từ đó là : làn gió mồ côi, không tìm thấy bạn, vào ngồi, sợi nắng gầy, run run ngã.

b)   Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai ?

-        Làn gió : giống một bạn nhỏ mồ côi.

-       Sợi nắng : giống như một người gầy yếu.

c)    Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

 Tác giả tỏ rõ tình cảm yêu thương, thông cảm với trẻ nhỏmồ côi và những người ốm yếu, không nhà không cửa.