Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân vào bảng theo mẫu sau, Câu 3. Trong các bài tập đọc trên, tìm đoạn văn có giọng đọc : a) Thiết tha, trìu mến.

Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân vào bảng theo mẫu sau:


Câu 3. Trong các bài tập đọc trên, tìm đoạn văn có giọng đọc :
a) Thiết tha, trìu mến.
b) Thảm thiết.
c) Mạnh mẽ, răn đe.

Trả lời:

Câu 2. Những điều cần nhớ về các bài tộp đọc là truyện kể thuộc chủ điểm:Thương người như thể thương thân:

Câu 3. Trong các bài tập đọc trên các đoạn văn có giọng đọc:
Thiết tha, trìu mến: Đoạn cuối truyện Người ăn xin:
Từ Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia... đến Khi ấy tôi chợt hiểu rằng: Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.
Thảm thiết: Đoạn Nhà Trò (truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 1 bày tỏ nỗi khổ của mình.
Từ Năm trước, gặp khi trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện... đến ...Hôm nay bọn chăng tơ đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em.
Mạnh mẽ, ran đe: Đoạn Dế Mèn đe dọa bọn nhện, bênh vực Nhà Trò (truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 2)
Từ Tôi thét: - Các người có của ăn của để, béo múp béo míp... đến Có phá hết các vòng vây đi không?