Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X vào ồ trống trước ý trả lời đúng. Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.Câu 3. Viết lời đáp cùa em vì đã làm một việc tốt cho bạn.

Câu 1.  Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X vào ồ trống trước ý trả lời đúng.
a. Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
- Mùa hè
b.Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.
- hè về

 Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.

a.Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

*      Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng?

Hoặc: Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng khi nào?

b.Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

*     Khi nào ve nhởn nhơ ca hát?

Hoặc: Ve nhởn nhơ ca hát khi nào?

Câu 3. Viết lời đáp cùa em vì đã làm một việc tốt cho bạn.

a. Khi bạn cảm ơn em vì đã làm một việc tốt cho bạn.

-       Em đáp: Chúng mình là bạn bè mà, có gì mà phải cảm ơn. Hoặc: Chuyện nhỏ ấy mà. Cậu khách sáo quá.

b.Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

-       Em đáp: Dạ, không có gì đâu, cụ ạ!

Hoặc: Dạ, không có chi. Bà đi nhé!

c.Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác ấy một lúc.

-      Em đáp: Không có gì đâu bác. Cháu cũng rất thích chơi với em!