Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Toán 7 - Loigiaihay Lý thuyết. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song - Loigiaihay Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. | Bài tập toán THCS tiên đề ơclit về 3 điểm thẳng hàng, từ vuông góc đến song song, tiên đề ơclit về đường thẳng song song lop 7, tiên đề ơ cơ lít là gì, tiên đề ơclit là gì, tiên đề ơclit về đường thẳng song song luyen tap, bài tập về tiên đề ơclit, tiên đề là gì

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bài 39 toán lớp 7: Dựa vào hình vẽ bài đã cho tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

Điền vào chỗ trốn (...) trong phát biểu sau:

Bài số 34 Toán 7: Dựa vào hình vẽ tính góc, so sánh 2 dóc A và B, Tính góc B2.

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao?

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau: