Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tỉ lệ thức - Toán 7 - loigiaihay Lý thuyết Tỉ lệ thức - loigiaihay BÀI 7 – 8 : TỈ LỆ THỨC và TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ LỆ THỨC lý thuyết tỉ lệ thức, tỉ lệ thức trong tam giác vuông, công thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức, tỉ lệ thức wiki, tỉ lệ thức trong tam giác đồng dạng, luyện tập tỉ lệ thức, tỉ lệ thức bài 49

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

Chọn đáp án đúng

Đố em viết được một tỉ số khác cũng có thể “rút gọn” như vậy!