Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách làm được trình bày cái nào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới cho kết quả mong muốn.

I.  GIỚI THIỆU MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM)

-       Khi cần thuyết minh cách làm một đồ vật (hay cách nấu món ăn, may áo quần...) người ta thường nêu nhừng nội dung sau:

+ Nguyên vật liệu

+ Cách làm                                                               

+ Yêu cầu thành phẩm

-       Cách làm được trình bày cái nào làm trước, cái nào làm sau theo một thứ tự nhất định thì mới cho kết quả mong muốn.

II.  LUYỆN TẬP

1. Trò chơi “Thi thổi cơm”

a.    Số lượng người tham gia: từng cặp trai gái (khoảng 3 đến 5 cặp)

b.    Vật dụng cần chuẩn bị cho từng cặp trai gái:

-      Nồi đất

-      Đôi đũa cái

-      Củi, lửa

-      Gạo đã vo

-      Khăn bịt mắt và khăn buộc tay

c.   Cách chơi:

-        Bịt mắt người con gái, buộc tay người con trai

-        Sau 3 hồi trống, từng đôi trai gái phải nhanh chóng và khéo léo bổ sung cho nhau để nhen lửa, nấu cơm chín sớm nhất ngon nhất.

-       Sau một thời gian được qui định cụ thể, ba hồi trống báo hiệu thời gian nếu cơm đã kết thúc. Từng đôi trai gái phải ngừng tay lại, đợi ban giám khảo đến chấm điểm.

d.    Yêu cầu:

-       Về phía người chơi, mắt của người con gái phải được bịt kín, tay của người con trai phải buộc chặt.

-       Về phía sản phẩm: cơm phải chín đều, ngon và chín trong thời gian ít nhất.

2. -  Cách đặt vấn đề đi từ rộng đến hẹp. Cụ thể bài giới thiệu “Phương pháp đọc nhanh” trình bày lần lượt các ý sau:

+ Vai trò quan trọng không thê thay thế của con người ở thời đại khoa học, máy móc phát triển.

+ Để gánh vác được vai trò đó, con người cần phải đọc

+ Số lượng rất lớn về đầu sách, trang in của ngành in thê giới.

+ Cách đọc như thế nào trước núi tư liệu ¿ó.

-        Các cách đọc:              

+ Đọc thành tiếng

+ Đọc thầm gồm đọc theo dòng và đọc ý)

-       Nội dung va hiệu quả của phương pháp đọc nhanh được nêu trong bài:

-       Về nội dung, phương pháp đọc nhanh là cách đọc không theo ung câu mà thu nhận ý chung trong bài viết qua các từ ngữ chủ yếu.

+ Về hiệu quả, đây là cách đọc cho phép ta thu nhận thông tin cần thiết trong một đoạn văn, một trang sách, lọc bó những thông tin không cần thiết, thu nhận thông tin nhiều mà tốn ít thời gian, đặc biệt cơ mắt ít mói.

-       Những số liệu trong bài có ý nghĩa chứng minh, tăng sức thuyết phục đối với việc giới thiệu phương pháp đọc nhanh.