Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tiết 42: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke ... - Loigiaihay Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke ... - Toanhocviet Bài 42: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông (Giải bài tập 1, 2, 3, 4) cách vẽ góc vuông bằng eke, cách sử dụng thước đo góc

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước