Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giáo án bài tập thực hành đo độ dài - 123doc Tiết 47: Thực hành đo độ dài tiếp theo (trang 47 sgk) - Toán 3 Bài giảng Toán lớp 3 - THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI - TaiLieu

Bài 1 Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài khác nhau; Bài 2: Thực hành đo; Bài 3: Uớc lượng chiều cao