Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

Nội dung:

+ Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).

+ Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba.

+ Bước 3: Vẽ hình cắt.

+ Bước 4: Vẽ hình chiếu trục đo.