Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện dùng 2 công tắc ba cực điều khiển một đèn, và vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang cần :

I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BI

Vật liệu, thiết bị:

Dây dẫn điện,bóng đèn đui đèn, công tắc 3 cực, cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

Dụng cụ:

Kìm điện, tuốc vít, khoan, kéo, bút thử.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Giống nhau:

Có cấu tạo ngoài giống nhau: có võ và bộ phận tác động

Khác nhau:

Công tắc 2 cực: Bộ phận tiếp điện có 2 chốt 1 cực động 1 cực tĩnh, dùng để đóng cắt 1 dây dẫn

Công tắc 3 cực: Bộ phận tiếp điện có 3 chốt: 1 cực động, 2 cực tĩnh, dùng để chuyển nối dòng điện

Mạch này dùng để lắp cho cầu thang hoặc 2 công tắc 2 nơi khác nhau điều khiển 1 đèn

1. Vẽ trên sơ đồ mạch điện

2. Lập bảng dự trù vật lệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ  

TT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Kìm điện: 5 cái, loại tốt

Kìm tuốc dây:  2 cái, loại tốt

1 thước dây

3. Lắp mạch điện

Bước 1 : Vạch dấu

Bước 2 : Khoan lỗ bảng điện 

Bước 3 : Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

Bước 4 : Nối dây mạch điện

Bước 5 : Kiểm tra

III. ĐÁNH GIÁ