Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc hai cực điều khiển 2 đèn lắp đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần :

I. DỤNG CỤ VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

Vật liệu, thiết bị:

Dây dẫn điện,2bóng đèn đui đèn,2 công tắc 2 cực,2 cầu chì, bảng điện, băng cách điện, giấy ráp.

Dụng cụ:

Kìm điện, tuốc vít,khoan ,kéo, bút thử.

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

a, Tìm hiểu sơ đ nguyên lý mạch điện 

Mạch có 2 nhánh mắc song song nhau, mỗi nhánh có cầu chì ,công tắc và đèn mắc nối tiếp nhau

Cầu chì ,công tắc mắc vào dây pha

Cầu chì bảo vệ mạch, công tắc dùng để bật tắt đèn

b, Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

Các bước vẽ sơ đồ lắp ráp

Bước 1: vẽ đường dây nguồn xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

Bước 2: xác định vị trí thiết bị trên bảng điện.

Bước 3: vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ

TT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Lắp đặt mạch điện

 

Bước 1. Vạch dấu

-     Vạch dấu vị trí láp đặt các thiết bị điện ;

-     Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn.

Bước 2. Khoan lỗ

-    Khoan lỗ bắt vít ;

-    Khoan lỗ luồn dây.

Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện

-    Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện ;

-    Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Nối dây mạch điện

-    Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn ;

-    Nối dây vào đui đèn. Khi nối dây vào đui đèn, phải buộc một nút trong đui đen để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Bước 5. Kiểm tra

-    Kiếm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn :

+ Láp đặt đúng theo sơ đồ ;

+ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp ;

+ Mạch điện đảm bào thông mạch.

-    Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

III. ĐÁNH GIÁ