Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện của sơ đồ nguyên lý :

I. CHUẨN BỊ 

Dụng cụ: thước kẻ .

Vật liệu : Giấy trắng khổ A4, bút chì 

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện

Phân tích sơ đồ nguyên lí theo các nội dung câu hỏi sau :

+ Sơ đồ mạch điện trong bài 56 là sơ đồ nguyên lí hay lắp đặt ?

+ Nguồn điện trong các sơ đồ mạch điện trong bài 56 là nguồn điện xoay chiều hay nguồn điện một chiều ?

+ Cách vẽ nguồn điện?

+ Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? 

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

+ Vẽ đường dây nguồn . Chú ý kí hiệu dây pha và dây trung tính .

+Xác định các vị trí để bảng điện, bóng đèn .

+ Xác định các vị trí của các thiết bị đóng _ cắt, bảo vệ và lấy điện trên bảng điện sao cho đẹp và hợp lí .

+ Nối đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí thể hiện đúng mối liện hệ về điện giữa các phần tử trong mạch điện .

+ Kiểm tra sơ đồ theo nguyên lí 

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH