Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định độ pH của đất bằng phương pháp cần :

I. VẬT LIỆU VÀ CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT

- Hai mẫu đất ở ruộng hoặc vườn nhà

- Một thìa nhựa màu trắng

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH 

 

 

Lấy một lượng đất bằng hạt ngô cho vào thìa

Nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất cho đến khi dư thừa một giọt

Sau một phút ,nghiêng thìa cho chất chỉ thị màu chảy ra và so màu với thang màu pH chuẩn .

Nếu trùng màu nào thì đất có độ pH tương ứng với độ pH của màu đó.

III. THỰC HÀNH

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ