Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đo các số liệu kỹ thuật của các đồ dùng điện trong gia đình cần tiến hành như sau :

I. CHUẨN BỊ

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện

 

 + Kìm, tua vít.

+ 1 bàn là điện 220V.

+ 1 bếp điện 220V.

+ 1 nồi cơm điện 220V.

+ 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng