Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết cách đánh giá chất lượng của thức ăn ủ xanh hoặc thúc ăn ủ men rượu. Để ứng dụng được vào thực tiễn chăn nuôi.

I. MẤU THỨC ĂN VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT

-     Mẫu thức ăn :

+ Thức ăn ủ xanh (lấy từ hầm hoặc hố ủ xanh).

+ Thức ăn tinh ủ men rượu sau 24h.

-    Dụng cụ : bát (chén) sứ có đường kính l Ocm, panh gắp, đũa thủy tinh, giấy đo pH, nhiệt kế.

II QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Quy trình đánh giá chất lượng thức ãn ủ xanh

Qua quan sát, hãy đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh theo tiêu chuẩn sau:

Chỉ tiêu đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Tốt

Trung bình

Xấu

Màu sắc

Vàng xanh

Vàng lẫn xám

Đen

Mùi

Thơm

Thơm

Khó chịu

Độ pH

< 4

4-5

> 5

2. Quy trình đánh giá chất lượng của thức ãn ủ men rượu

Bước 1. Lấy thức ăn đã được ủ, sờ tay vào thức ăn để cảm nhận nhiệt độ và độ ẩm của thức ăn ủ (hoặc dùng nhiệt kế cắm vào thức ăn đo nhiệt độ của thức ăn).

Bước 2. Quan sát màu sắc của thức ăn ủ men.

Bước 3. Ngửi mùi của thức ăn ủ men.

Đánh giá chất lượng thức ăn ủ men theo tiêu chuẩn sau :

Chỉ tiêu đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Tốt

Trung bình

Xấu

Nhiệt độ

Ấm (khoảng 30°C)

Ấm

Lạnh

Độ ẩm

Đủ ẩm (nắm lại thành nắm được)

Hơi nhão hoặc hơi khô

Quá nhão hoặc quá khô

Màu sắc

Có nhiều mảng trắng trên mặt khối thức ăn

ít đám mốc trắng

Màu của thức ăn không thay đổi

Mùi

Thơm rượu nếp

Có mùi thơm

Không thơm hoặc có mùi khó chịu

III. THỰC HÀNH

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ