Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định phần cơ giới của đất bằng các phương pháp đơn giản :

I. VẬT LIỆU VÀ CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT 

- Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ( 2-3 mẫu).

- Máy đo pH

- Đồng hồ bấm giây ( đồng hồ đeo tay).

- Dung dịch KCl 1N hoặc nước cất.

- Bình tam giác ( bình nón) dung tích 100 ml: 2

- Ống đong dung dịch 50 ml: 1

II . Quy trình thực hành 


Bước 1:

- Cân 20g mẫu đất đổ vào bình tam giác dung tích 100ml.

- Cân đất bằng cân điện tử

Bước 2:

- Dùng ống đong, đong 50ml dung dịch KCl 1N đổ vào bình tam giác chứa mẫu.

- Đổ dung dịch KCl vào bình tam giác

Bước 3:

- Dùng tay lắc 15 phút.

- Dùng tay lắc bình tam giác

Bước 4:

- Xác định độ pH của đất.

- Dùng máy đo pH để đo.

- Vị trí bầu điện cực ở giữa dung dịch huyền phù.

- Đọc kết quả ghi trên máy khi đã hiện số ổn định trong 30 giây, ghi kết quả

- Đo pH bằng máy đo pH

- Đo độ PH

- Theo dõi và ghi nhận kết quả

III. Đánh giá kết quả

Đo pH trong phòng thí nghiệm bằng giấy quỳ

Dụng cụ đo pH

Đo pH bằng máy

Trị số pH cuả một số loại đất