Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí và các phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khi cần :

I. CHUẨN BỊ

Vật liệu : 1 đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép, 1 thanh nhựa có đường kính 4mm, gang, thép, hợp kim đồng, cao su, cất dẻo.

Dụng cụ : 1 chiếc búa nguội nhỏ, 1 chiếc đe nhỏ, 1 chiếc dũa nhỏ,

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 1. Phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại

A, Quan sát bên ngoài các mẫu vật liệu để nhận biết vật liệu kim loại và phi kim loại

- Quan sát màu sắc các mẫu

- Quan sát mặt gãy.

- ước lượng khối lượng. 

B, So sánh tính cứng và tính dẻo

2. So sánh vật liệu kim loại đen và kim loại màu 

A, Phân biệt kim loại đen và kim loại màu bằng quan sát bên ngoài các mẫu. 

 - Quan sát màu sắc các mẫu

- Quan sát mặt gãy.

- ước lượng khối lượng.

B, So sánh tính cứng, tính dẻo 

 C, So sánh khả năng biến dạng

3. So sánh vật liệu gang và thép

A, Quan sát màu sắc và mặt gãy của gang và thép

B, So sánh tính chất của vật liệu

- So sánh tính cứng và tính dẻo

- So sánh tính giòn

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH