Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu bệnh hại cần :

I. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT 

Các mẫu thuốc dạng bột : Dạng bột ,dạng bột thấm nước dạng hạt và dạng sữa .

Một số nhãn hiệu thuốc của 3 nhóm độc 

II.QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1,Nhận biết nhãn hiệu thuốc trừ sâu bệnh hại 

a. Phân biệt độ độc. 

Có 3 nhóm thuốc độc Nhóm độc 1: Rất độc ;Nhóm độc 2 : Độc cao ; Nhóm độc 3 : Cẩn thận 

b. Tên thuốc:

Bao gồm: 

Tên thuốc

Ví dụ: Padan 95 SP

→ Padan 95 SP

Thuốc trừ sâu

Padan

Chứa 95%

Chất tác dụng

Thuốc bột tan trong nước

2. Quan sát một số dạng thuốc

- Thuốc bột thấm nước.

- Thuốc bột hòa tan trong nước.

- Thuốc hạt.

- Thuốc sữa.

- Thuốc nhũ dầu.

III. THỰC HÀNH

- Nhận biết nhãn hiệu thuốc, nhóm độc.