Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy áp dụng những thuộc tính định dạng đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa trên mẫu sau đây:

1. Mục đích, yêu cầu

- Áp dụng được các thuộc tính định dạng văn bản đơn giản.

- Luyện kĩ năng gõ tiếng Việt;

2. Nội dung

a) Thực hành tạo văn bản mới, định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản

a1) Khởi động Word và mở tệp Don xin hoc.doc đã gõ ở bài thực hành trước.

a2) Hãy áp dụng những thuộc tính định dạng đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa trên mẫu sau đây:

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường THPT Hữu Nghị

Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyên Văn Dũng nguyên là học sinh trường THPT Đoàn Kết. Cháu Dũng vừa qua đã kết thúc học kỳ I với hạnh kiểm tốt và được xếp loại học tập loại khá.

Tôi làm đơn này đề nghị Ông Hiệu trưởng cho phép con tôi được tiếp tục vào học lớp 10 tại trường THPT Hữu Nghị do gia đình tôi mới chuyển về địa bàn gần trường. Xin trân trọng cảm ơn.

ĐÍNH KÈM

- 1 giấy khai sinh

- 1 học hạ

                                                          TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

                                                                            Kính đơn

                                                                             (Kí tên)

                                                                     Nguyễn Văn Hùng

a3) Lưu văn bản với tên cũ.

b) Gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu sau

Cảnh dẹp quê hương