Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ cái (hay giừa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử

Thụ tinh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao từ cái (hay giừa một tinh trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử (hình 11). Sự thụ tinh giữa các loại  giao tử đực và cái diễn ra với khả năng như nhau. Thực chất của sự thụ tinh là sự  kết  hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực và cái, tạo thành  bộ nhân lưỡng bội ở hợp từ có nguồn gốc từ bố và mẹ.