Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thu thập số liệu thống kê, tần số - Toán 7 - Loigiaihay Lý thuyết về thu thập số liệu thống kê, tần số. - Loigiaihay [Toán 7] Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - YouTube bài toán thống kê lớp 7, cách lập bảng số liệu thống kê ban đầu, thu thập số liệu thống kê tần số luyện tập, thu thập số liệu thống kê tần số violet, bảng tần số các giá trị của dấu hiệu, nêu các bước để lập một bảng điều tra về một dấu hiệu nào đó, chuyên đề thống kê lớp 7, giai bai tap thu thap so lieu thong ke tan so lop 7

Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

Lập bảng số liệu thống kê cho một cuộc điều tra nhỏ về một dấu hiệu mà em quan tâm

Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhầ đến trường

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7

Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :