Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài thư thăm bạn - loigiaihay Tuan 3, Thư thăm bạn, tiếng việt, thuan mai, tiếng việt lớp 4 - YouTube Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - THƯ THĂM BẠN doc - 123doc thư thăm bạn tiếng việt 4, soạn bài người ăn xin, những bài văn hay lớp 4 về viết thư, cách viết thư, viết thư thăm bạn lớp 4, soan bai viet don, người ăn xin lớp 4, tap lam van lop 4

Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ? Câu 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Câu 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Câu 4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư.

Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu.

Câu 1. Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ,Câu 2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại,Câu 3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2. M : (Đặt câu với từ đoàn kết)

Câu 1. Nghe - viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?