Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nội dung thu hoạch: Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân.

Nội dung thu hoạch:
- Tóm tắt phương pháp làm tiêu bản mô cơ vân.
- Vẽ hình, chú thích đầy đủ về các loại mô đã quan sát được (cố gắng vẽ đúng hình đã quan sát thấy).
Lưu ý: bố trí hình vẽ cân đối, các chú thích nên dùng thước kẻ để kẻ mũi tên vào đúng vị trí trên hình đảm bảo hình vẽ chính xã, đẹp và sạch