Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thú con mới sinh có hình dạng giống mẹ chưa?

Thú con mới sinh có hình dạng giống mẹ chưa?

Trả lời:

Ở thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú non sinh ra đã có hình dạng như thú mẹ.