Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Thú con mới ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

Trả lời:

Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.