Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Niên đại

Vương

triều

Người lãnh đạo

Kết quá

981

Tiền Lê

Lê Hoàn

Kháng chiến chống xâm lược Tống thắng lợi

 

1075 - 1077

Lý Thường Kiệt

Đánh tan 30 vạn quân xâm lược Tống

1258,1285, 1287- 1288

Trần

Các vua Trần và các tướng lĩnh, tiêu biểu là Trần Hưng Đạo

Ba lần đánh bại quân xâm lược Mông - Nguyên

1407

Hổ

Hồ Quý Ly

Thất bại trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Minh

1785 -1789

Tây Sơn

Nguyễn Huệ - Quang Trung

Đánh bại cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh