Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Lich su 10 BAI 10 Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong k bài 10: thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến tây âu sự hình thành chế độ phong kiến tây âu, lãnh địa phong kiến tây âu, thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu violet, bài 10 lịch sử 10 violet, tây âu thời hậu kì trung đại, thành thị trung đại tây âu, lịch sử 10 bài 11, lãnh địa phong kiến châu âu

Những vùng đất đai rộng lớn đó đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất riêng của mình - gọi là lãnh địa phong kiến.

Do sản xuất phát triển, từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hoá.

Khi vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ.

Nguồn gốc và vai trò của thành thị trung đại Tây Âu.