Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Mục tiêu: Sau khi thực hành bài này, học sinh cần : Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.

1. Mục tiêu
Sau khi thực hành bài này, học sinh cần :
- Biết cách bố trí thí nghiệm và tự đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường lên hoạt tính của enzim catalaza.
- Tự tiến hành được thí nghiệm theo quy trình đã cho trong sách giáo khoa.
2. Chuẩn bị
a) Mẫu vật
Một vài củ khoai tây sống và một vài củ khoai tây đã luộc chín.
b) Dụng cụ và hóa chất
- Dao, ống nhỏ giọt.
- Dung dịch H2,02 , nước đá.
3. Nội dung và cách tiến hành
- Cắt khoai tây sống và khoai tây chín thành lát mỏng (dày khoảng 5 mm). 
- Cho một số lát khoai tây sống vào trong khay đựng nước đá hoặc trong ngăn đá của tủ lạnh trước khi thí nghiệm khoảng 30 phút.
- Lấy một lát khoai tây sống để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, một lát đã luộc chín và một lát khoai tây sống lấy từ tủ lạnh ra rồi dùng ống hút nhỏ lên giữa mỗi lát khoai một giọt
- Quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra trên các lát khoai tây và giải thích nguyên nhân tại sao lại có sự sai khác đó.
4. Thu hoạch
Viết tường trình thí nghiệm và trả lời một số câu hỏi sau :
- Tại sao với lát khoai tây sống ờ nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây chín lại có sự khác nhau về lượng khí thoát ra ?
- Cơ chất của enzim catalaza là gì ?
- Sản phẩm tạo thành sau phản ứng do enzim này xúc tác là gì?
- Tại sao lại có sự khác nhau về hoạt tính enzim giữa các lát khoai để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và ở trong tủ lạnh ?