Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Truyện cho chúng ta thấy từ thời xa xưa ông cha ta đã biết đắp đê.

Truyện cho chúng ta thấy từ thời xa xưa ông cha ta đã biết đắp đê (cụ thể là Thủy Tinh cho nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh cho núi cao lên bấy nhiêu) để chống lại lũ lụt.