Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân

Sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân. Vì cuộc kháng chiến còn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.