Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...

Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau.