Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thế nào là chế độ quân chủ ?

Thế nào là chế độ quân chủ ?

Trả lời:

- Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
- Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tập trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua - hoàng đế - Thiên tử...), mọi người phải phục tùng tuyệt đối.