Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tế bào – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Tế bào – Wikipedia tiếng Việt - Wikipedia, bách khoa toàn thư mở Nhân tế bào – Wikipedia tiếng Việt chức năng của tế bào, tế bào thực vật, tế bào sinh học 8, các loại tế bào trong cơ thể người, chức năng của nhân tế bào, tế bào chất, cấu tạo tế bào sinh học 8, tế bào là gì

Cấu tạo tế bào gồm: Màng sinh chất, nhân, ti thể, chất tế bào, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, ribôxôm và trung thể.

Bảng 3.1. Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp nhiều chất hữu cơ và chất vô cơ.

Sơ đồ mối quan hệ giữa chức năng của tế bào với cơ thể và môi trường.

Câu 1: Hãy sắp xếp các báo quan tương ứng với các chức năng bằng cách ghép chữ a, b, c...) với số (1, 2, 3...) vào ô trống ở bảng 3-2 sao cho phù hợp. Câu 2: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.