Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ? Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào ?

Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn, trả lời các câu hỏi sau .
Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ?
Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ?
Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào ?

Trả lời:

Câu 1. Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cần thiết cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn hay bày tỏ tình cảm với nhau.
Câu 2. Để thực hiện mục đích trên một bức thư cần có những nội dung sau đây:
+ Lí do và mục đích viết thư.
+ Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.
+ Thông báo tình hình của người viết thư.
+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc
+ Mở đầu: Ghi địa điểm, thời gian viết thư / lời xưng hô.
+ Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư / chữ kí và tên hoặc họ tên của người viết thư.