Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. 2. Tự đánh giá bài làm của em theo những gợi ý sau

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

2. Tự đánh giá bài làm của em theo những gợi ý sau :

a)  Bài làm có hay không có :

-   Mỏ bài

-  Thân bài

-   Kết bài

b)   Bài làm có hay không có :

-  Đoạn tả hình dáng của con vật.

-  Đoạn tả hoạt động của con vật.

c)   Bài làm đã nêu hay chưa nêu :

-  Đặc điểm riêng về hình dáng và hoạt động của con vật được tả so với các con vật khác.

-  Ý chuyển tiếp giữa các đoạn.

d)   Trong bài có bao nhiêu :

-   Câu văn có hình ảnh.

-  Câu văn bộc lộ cảm xúc của người viết.

e)   Trong bài có bao nhiêu :

-  Lỗi chính tả

-  Lỗi dùng từ

-  Lỗi đặt câu

3. Chữa bài:

-  Tham gia chữa lỗi chung trên lớp.

-  Tự chữa lỗi trong bài của em.

-  Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

4. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

-   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

-  Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

5. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.