Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

2. Chữa bài:

a)  Tham gia chữa những lỗi chung dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

b)  Đọc lại bài làm của em, lời phê của thầy cô.

c)   Tự chữa bài làm của em :

-   Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của thầy cô.

-   Trao đổi với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

-   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

-   Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn được giói thiệu.

Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.