Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?b.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?c.Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?d.Câu chuyện “Qua suối” nói lên phẩm chất gì ở Bác Hồ?

Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:

“Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối di. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã. Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi.

— Chú ngã có đau không?

Anh chiến sĩ vội đáp:

— Thưa Bác, không đau ạ!

Bác bảo:

— Thế thì tốt. Nhưng tại sao chú bị ngã?

— Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ!

— Ta nên kê lại đế người khác qua suối không bị ngã nữa.

Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy, hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường”.

Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?

— Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.

b.Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?

— Khi qua suối, anh chiến sĩ bị sẩy chân ngã vì có một hòn đá bi kênh.

c.Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?

— Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc để người khác đi sau, qua suối không bị ngã nữa.

d.Câu chuyện “Qua suối” nói lên phẩm chất gì ở Bác Hồ?

— Người rất quan tâm đến mọi người từ những việc nhỏ nhất trong đời sống sinh hoạt. Quan tâm đến anh chiến sĩ bị ngã có đau không, kê lại hòn đá. Cho chắc đế người đi sau không bị ngã nữa. Bác Hồ thật cao quý và vĩ đại.