Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn một trong các vấn đề nêu trên để viết đơn. Xin trình bày với cơ quan công an một việc như sau: Ngày 17-10-2 vừa qua, nhân có dịp vào hồ Tơ-nưng,

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

                                 Xuân Hòa, ngày ... tháng ... năm

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Công an Phường X, thị xã Plâycu Tôi tên là Trần Xuân Nguyễn Sinh ngày 22 - 8 - 1955 Là tổ trưởng dân phố 105, Phường X

Xin trình bày với cơ quan công an một việc như sau: Ngày 17-10-2 vừa qua, nhân có dịp vào hồ Tơ-nưng, tôi đã chứng kiến cảnh năm th niên dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều, đồng thời gây n hiểm cho khách du lịch và người dân sinh sông gần hồ. Vì vậy tôi viết đơn này khẩn cáp đề nghị cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời vi làm phạm pháp trên, nhằm bảo vệ đàn cá và bao đảm an toàn cho nhân dân.

Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                 Người làm đơn kí

 

                                                                                                Trần Xuân Nguyễn