Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144). Câu 2. Tìm các đoạn văn trong bài văn nói trên. Câu 3. CHo biết nội dung chính của mỗi đoạn văn em vừa tìm được là gì.

Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144).
Câu 2. Tìm các đoạn văn trong bài văn nói trên.
Câu 3. CHo biết nội dung chính của mỗi đoạn văn em vừa tìm được là gì.

Trả lời:

Câu 2:Các đoạn văn trong bài nói trên là:

-Mở bài: Đoạn 1

- Thân bài: Đoạn 2, đoạn 3.

-Kết bài: Đoạn 4

Câu 3: Nôi dung chính của mỗi đoạn văn:

1. Mở bài: Đoạn 1: Giới thiệu đồ vật cần tả: cái cối xay gạo.

2.Thân bài: Đoạn 2. Tả hình dáng bên ngoài

Đoạn 3. Tả hoạt động.

3. Kết bài: Đoạn 4: Cảm nghĩ về cái cối.