Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Câu 2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì ? Câu 3. Cốt truyện gồm những phần nào ? Nêu tác dụng của từng phần.

Câu 1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
Câu 2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì ?
Câu 3. Cốt truyện gồm những phần nào ? Nêu tác dụng của từng phần.

Trả lời:

Câu 1. Những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
a) Dế Mèn gặp Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
b) Dế Mèn gạn hỏi. Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
c) Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện.
d) Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.
đ) Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
Câu 2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy, cốt truyện là chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
Câu 3. Cốt truyện thường gồm 3 phần:
+ Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác (trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu là sự việc Dế Mèn bắt gặp Nhà Trò đang ngồi khóc bên tảng đá).
+ Diễn biến: Các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện (các sự việc b, c, d).
+ Kết thúc: Kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến (sự việc đ).